Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

Ämnets övergripande inriktning

Ämnet Sexuell, Reproduktiv och Perinatal Hälsa (SRPH) är knutet till mänsklig reproduktion och livets början. Inom ämnet studeras och utvecklas kunskap om normala processer och avvikelser i samband med graviditet, förlossning och nyföddhetsperiod samt föräldraskap. Ämnets inriktning är att främja och stödja sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa, förebygga ohälsa samt stärka kvinnors och barns rättigheter. Genom eget ämne tydliggörs det specifika i ämnet samt i barnmorskans självständiga profession.

SRPH är ett etablerat akademiskt ämne med djup i kunskap och med fokus på kvinnor och barns hälsa och rättigheter. Ämnet SRPH har identifierats biståndspolitiskt som en viktig komponent för att stärka kvinnors och barns rättigheter globalt.