Socialt arbete

Socialt arbete är ett tvärvetenskapligt ämne som har utvecklats i skärningspunkten mellan yrkespraktik och vetenskap. Som kunskapsområde omfattar socialt arbete yrkespraktik, utbildning och forskning. Ämnets teoretiska grunder härstammar från angränsande samhällsvetenskapliga ämnen samt juridik och beteendevetenskap.

I ämnet socialt arbete studeras individer och grupper i utsatta livssituationer, sådana samhälleliga förhållanden som skapar missförhållanden samt samspelet mellan de utsatta och det omgivande samhället. I ämnet ingår studier av social utveckling och förändring samt problemlösning, det vill säga insatser som syftar till att undanröja eller förebygga missförhållanden, att bryta utsatthet och destruktiva livsmönster samt att stärka enskilda och gruppers möjligheter att själva kunna förändra den egna livssituationen och samhällsförhållanden.

Det sociala arbetet som forskning och praktisk verksamhet spänner över ett brett område som omfattar bland annat försörjning, barn och familj, institutionsvård och missbruk, medverkan i samhällsplanering, samverkan med andra samhällssektorer och yrkesgrupper samt övergripande välfärdsfrågor.

Vid Högskolan Dalarna är socialt arbete det ämne som ansvarar för och bär upp Socionomprogrammet. Undervisningen på Socionomprogrammet sker i nära samverkan med regionens yrkesliv med målet att skapa en ny typ av akademisk yrkesutbildning inom det sociala välfärdsområdet där teori och praktik i socialt arbete integreras under hela utbildningstiden.