Publikationer

Publikationer 2014 - 2015

Dahlberg, Lena, Andersson, Lars, McKee, Kevin J, Lennartsson, Carin. Predictors of loneliness among older women and men in Sweden : A national longitudinal study, Aging & Mental Health, 2015, Vol. 19, No. 5, 409-417. Artikel : refereegranskat.

Dahlberg, Lena, Andersson, Lars, McKee, Kevin, Lennartsson, Carin. Predictors of loneliness among older women and men in Sweden : A national longitudinal study, 2014. Konferensbidrag.

Dahlberg, Lena, McKee, Kevin J. Correlates of social and emotional loneliness in older people : evidence from an English community study, Aging & Mental Health, 2014, Vol. 18, No. 4, 504-514. Artikel : refereegranskat.

Dahlqvist-Jönsson, Patrik, Schön, Ulla-Karin, Rosenberg, David, Sandlund, Mikael, Svedberg, Petra. Service users’ experiences of participation in decision making in mental health services, Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 2015, Vol. 22, No. 9, 688-697. Artikel : refereegranskat.

Henoch, Ingela, Browall, Maria, Melin-Johansson, Christina, Danielson, Ella, Udo, Camilla, Johansson Sundler, Annelie, Björk, Maria, Ek, Kristina, Hammarlund, Kina, Bergh, Ingrid, Strang, Susann. The Swedish version of the Frommelt Attitude Toward Care of the Dying Scale (FATCOD) : Aspects of validity and factors influencing nurses' and nursing students' attitudes, Cancer Nursing, 2014, Vol. 37, No. 1. Artikel : refereegranskat.

Hämberg, Eva. The use of standards in supervision of social services in Sweden : 11th EES Biennal Conference Evaluation for an Equitable Society 1-3 october 2014 Dublin, Ireland, 2014. Konferensbidrag.

Hämberg, Eva. Vilket värde har inspektörernas värderingar av värdet för tillsyn?, 2015. Konferensbidrag.

Jidesjö, Anders, Björn, Annika, Hedbrant, Johan, Kalliokoski, Sophia, Petersson, Maria, Tydén, Thomas. Det goda lärandet : Energi, resurs, klimat och hållbarhet som del i undervisningen i grundskolan & på gymnasiet, Kultur och lärande, 2014. Rapport.

Jidesjö, Anders, Björn, Annika, Hedbrant, Johan, Kalliokoski, Sophia, Petersson, Maria, Tydén, Thomas. Samhällets utvecklings- och omställningsförmåga: Framgångsrik skolutveckling för lärares arbete med och elevers lärande i energi, resurs, klimat och hållbarhet : Rapportering av forskningsinsatseri skolutvecklingsprojektet ”KNUT”, Kultur och lärande, 2014. Rapport.

Liedgren Dobronravoff, Pernilla. Transfer of teaching styles : Teaching social work in Iraqi Kurdistan as a Swede, International Social Work, 2015, Vol. 58, No. 1, 175-185. Artikel : refereegranskat.

Liedgren, Pernilla. Översyn magisterprogram i socialt arbete med inriktning evidensbaserat arbete med barn och unga, Arbetsrapport / Högskolan Dalarna, 2014. Rapport.

Liedgren, Pernilla, Elvhage, Gudrun, Ehrenberg, Anna, Kullberg, Christian. The use of decision support systems in social work : a scoping study literature review, Journal of Evidence-Informed Social Work, 2015, 1-20. Artikel : refereegranskat.

Liedgren, Pernilla, Kullberg, Christian. Evidensbaserad praktik i svenskt socialt arbete : En forskningsöversikt och ett förslag till fortsatt forskning, Arbetsrapport / Högskolan Dalarna, 2014. Rapport.

McKee, Kevin J, Kostela, Johan, Dahlberg, Lena. Five years from now : Correlates of older people’s expectation of future quality of life, Research on Aging, 2015, Vol. 37, No. 1, 18-40. Artikel : refereegranskat.

McKee, Kevin J, Kostela, Johan, Dahlberg, Lena. Five years from now : Correlates of older people’s expectation of future quality of life, Age Well - Challenges for Individuals and Society : 2014. Konferensbidrag : refereegranskat.

McKee, Kevin, Schüz, Benjamin. Psychosocial factors in healthy ageing, Psychology and Health, 2015, Vol. 30, No. 6, 607-626. Artikel : refereegranskat.

Nilsson, Peter. Pain, pity, and motivation : Spinoza, Hume, and Schopenhauer, Schopenhauer-Jahrbuch, 2014, Vol. 95, 29-50. Artikel : refereegranskat.

Nilsson, Peter. Are empathy and compassion bad for the professional social worker?, Advances in Social Work, 2014, Vol. 15, No. 2, 294-305. Artikel : refereegranskat.

Nordin, Susanna, Elf, Marie, McKee, Kevin J, Wijk, Helle. Evaluating design quality in older people's residential care facilities: Adaptation of the Sheffield Care Environment Assessment Matrix (SCEAM) for use in Sweden with focus on linguistic challenges., 2014. Konferensbidrag : refereegranskat.

Nordin, Susanna, Elf, Marie, McKee, Kevin J, Wijk, Helle. Assessing the physical environment of older people’s residential care facilities: development of the Swedish version of the Sheffield Care Environment Assessment Matrix (S-SCEAM), BMC Geriatrics, 2015, Vol. 15, No. 3, 1-11. Artikel : refereegranskat.

Nordin, Susanna, Elf, Marie, McKee, Kevin, Wijk, Helle. Challenges in the cultural adaptation and validation of an instrument for evaluating residential care environments for older people, 2015. Konferensbidrag : refereegranskat.

Nordin, Susanna, Wijk, Helle, McKee, Kevin, Elf, Marie. Designing for person-centered care in residential care facilities, 2014. Konferensbidrag : refereegranskat.

Nordin, Susanna, Wijk, Helle, McKee, Kevin, Elf, Marie. Care staff's perceptions of older people's care environments, 2014. Konferensbidrag : refereegranskat.

Nosowska, Geraldine, McKee, Kevin J, Dahlberg, Lena. Using structured observation and content analysis to explore the presence of older people in public fora in developing countries, Journal of Aging Research, 2014, 860612-. Artikel : refereegranskat.

Olsen, Marie, Dahlberg, Lena, McKee, Kevin, Udo, Camilla. Older people´s views on the core values of home care, 2015. Konferensbidrag.

Olsen, Marie, McKee, Kevin, Dahlberg, Lena, Udo, Camilla. Understanding older people’s experiences of home care through the capability approach, 2015. Konferensbidrag.

Olsson, Helén. En satsning på ökat brukarinflytande i Dalarna : en slutrapport med förslag från Brukarrevisionsprojektet, Arbetsrapport / Högskolan Dalarna, 2014. Rapport.

Olsson, Helén. Att minska risken för våld och att främja återhämtning i den rättspsykiatriska vården : Patienters och personalens erfarenheter av vägen mot återhämtning, 2014. Konferensbidrag.

Olsson, Helén. Att använda standardiserade riskbedömningsinstrument i socialt arbete, 2015. Konferensbidrag : refereegranskat.

Olsson, Helén, Audulv, Åsa, Strand, Susanne, Kristiansen, Lisbeth. Reducing or increasing violence in forensic care : a qualitative study of inpatient experiences, Archives of Psychiatric Nursing, 2015, Vol. 29, No. 6, 393-400. Artikel : refereegranskat.

Olsson, Helén, Strand, Susanne, Asplund, Kenneth, Kristiansen, Lisbeth. Turning towards recovery in forensic psychiatric inpatients – a study based on staff experience, Nordisk sygeplejeforskning, 2014, No. 03. Artikel : refereegranskat.

Osman, Fatumo, Flacking, Renée, Klingberg-Allvin, Marie, Schön, Ulla-Karin. Ladnaan - att må bra : En utvärdering av ett riktat stöd till somaliska föräldrar i Borlänge Kommun, Arbetsrapport / Högskolan Dalarna, 2015. Rapport.

Rosenberg, David, Schön, Ulla-Karin. Återhämtning : Från idé till praktik, Ingår i: Att leva med psykisk funktionsnedsättning, Studentlitteratur, 2014. Kapitel av bok.

Schön, Ulla-Karin. User and carer involvement in social work education : reasons for participation, Scandinavian Journal of Disability Research, 2015. Artikel : refereegranskat.

Schön, Ulla-Karin. User involvement in social work and education : a matter of participation?, Journal of evidence-informed social work, 2015, 1-13. Artikel : refereegranskat.

Schön, Ulla-Karin, Svedberg, Petra, Rosenberg, David. Evaluating the INSPIRE measure of staff support for personal recovery in a Swedish psychiatric context, Nordic Journal of Psychiatry, 2015, Vol. 69, No. 4, 275-281. Artikel : refereegranskat.

Udo, Camilla. The concept and relevance of existential issues in healthcare encounters, 2014. Konferensbidrag : refereegranskat.

Udo, Camilla. The concept and relevance of existential issues in nursing, European Journal of Oncology Nursing, 2014, Vol. 18, No. 4, 347-354. Artikel : refereegranskat.

Tidigare publikationer