Sociologi

Sociologi är en samhällsvetenskap som studerar och analyserar sociala relationer och processer av mycket olika slag - alltifrån globala relationer och historiska samhällsförändringar till människors möten i vardagen, livshistoria och identiteter.

Sociologer forskar om maktrelationer, könsrelationer, social ojämlikhet, etniska konflikter, ungdomskultur, massmedier, barns utveckling, normalitet/avvikelse, miljöfrågor, arbetsliv, boende, politisk sociologi och kroppens scoliologi. I forskningen används många olika metoder, som enkäter, intervjuer, deltagande observationer och textanalyser.

Studier i sociologi ger kompetens inom alla yrkesområden där det är viktigt med kunskaper om samhället, sociala förhållanden och relationer.

Speciella tillämpningsområden av intresse vid Högskolan Dalarna är: politisk sociologi, normalitetsteori, feministiskt sociologi och idrottssociologi.