Statistik

Statistik behandlar insamling, ordnande, analys och tolkning av data från en stor samling objekt. Av speciellt intresse är de slutsatser som kan dras om den stora samlingen objekt på urval av data från ett litet antal studerade objekt.

De grundläggande statistik kurser lär, till exempel, sannolikhetslära, deskriptiv statistik, visualisering, statistisk modellering, statistisk slutledning, prognoser (eller prediktion), simulering, och tillämpningar av statistiska metoder för att lösa verkliga problem. Kurser i statistik på högre nivå ingår i masterprogrammet i Business Intelligence vid Högskolan Dalarna. Undervisningen består av föreläsningar, vanliga övningar och datorövningar. Majoritet av kurserna undervisas på campus men ett antal distanskurser erbjuds också.