Statsvetenskap

Med statsvetenskap menas det vetenskapliga studiet av politik. Detta innebär att du som student lär dig att förstå politiska system, att förklara varför händelser inträffar samt får kunskap om de mekanismer som knyter samman politiska fenomen. Makt och demokrati är två av statsvetenskapens centrala begrepp. Dessa tillämpas i analyser av politik på olika nivåer, såväl inom stater som mellan stater och samspelet mellan dessa nivåer. Statsvetare beskriver, förklarar och värderar de politiska institutionerna.

Som akademiskt ämne är statsvetenskapen brett allmänbildande där du får nyttiga kunskaper oavsett om du vill fördjupa dig i ämnet och arbeta inom offentlig förvaltning, som journalist eller kanske gå vidare för att inleda en karriär som forskare. Du kan också välja att skaffa dig en inblick i ämnet där statsvetenskaplig kunskap är nyttig för att förstå de sammanhang där du kommer att agera som företagare, ingenjör, lärare eller ekonom.

Statsvetenskap som ämne inkluderar allt från ideologier och värderingar till internationella relationer och offentliga institutioner. Huvudteman är offentlig politik och förvaltning, jämförande politik, internationella relationer samt politisk teori och idéhistoria.

Nu har du som student möjlighet att läsa statsvetenskap till kandidatnivå vid Högskolan Dalarna! Från och med hösten 2012 ges även Statsvetenskap III (C-kursen) på distans som kurspaket om 30hp eller som fristående 7.5hp-kurser. Kurspaketet är öppet att söka för studenter som läst Statsvetenskap I/A och II (60 hp) eller Internationella relationer I och II (60hp), eller motsvarande. Kurspaketet är sökbart från 15 mars 2012.

Välkommen med din ansökan!