Svenska språket

Inom ämnet Svenska språket vid Högskolan Dalarna kan du studera svenskans struktur, språkets sociala sammanhang, barns språkutveckling, textanalys, stilistik och retorik. Du får också studera hur man argumenterar och hur en berättelse skrivs. Tyngdpunkten ligger främst på nusvenska, men i några av kurserna berörs även språkhistoria och de nordiska grannspråken. Kurser i svenska språket ges upp till kandidatnivå (Svenska språket I, II och III).

Inom ämnet finns också yrkesspecialiserade kurser för blivande lärare inom grundlärar- och ämneslärarprogrammen. Samtliga kurser i ämnet förutsätter att den studerande har kompetens motsvarande modersmålsnivå i svenska. Om du är nyfiken på kurserna i svenska, titta gärna på filmerna nedan.

Svenska språket i grundlärarprogrammen

Svenska språket i ämneslärar- programmen och som fristående kurser

Svenska språket som fristående kurser och som forskningsämne