Vårdvetenskap med inriktning mot munhälsa

Vårdvetenskap - munhälsa
Med vårdvetenskap inriktning munhälsa (eng. Health and Caring Sciences/Oral Health) avses det tvärvetenskapliga område som studerar hur man främjar hälsa och förebygger sjukdomar i munnen.

Studierna innefattar beteendevetenskapliga och humanistiska aspekter på hälsa, livsstil och livsstilsförändringar i samförstånd med odontologiska och medicinska aspekter på hälsa, sjukdom samt förebyggande, terapeutisk och rehabiliterande behandling.

Väljer du att studera Vårdvetenskap med inriktning munhälsa kan vi erbjuda dig teoretisk och klinisk utbildning som ger dig goda kunskaper och färdigheter i munhälsofrämjande och tandsjukdomsförebyggande arbete.Vi kan även erbjuda dig karriärmöjligheter genom avläggande av kandidat- och magisterexamen samt också bereda dig möjligheter till forskarutbildning.