Data & IT

Data & IT

Efterfrågad kunskap i en digitaliserade värld. Om du satsar på en IT-utbildning kommer du att vara en del av den fortsatta teknikutvecklingen. Behärskar du datorernas språk kommer du dessutom att ha lättare att hantera, påverka och ta vara på omvärldens digitalisering. Oavsett om du vill ha ett yrke inom  IT-branschen eller vill förstärka dina IT-kunskaper i ditt nuvarande yrke så erbjuder vi flera utbildningar att välja mellan.

Att jobba med IT innebär att jobba i hela fältet mellan teknik, människa och verksamhet. Man brukar säga att en duktig IT-medarbetare ska vara trespråkig: det krävs kunskap om tekniken, om affärsmöjligheterna som IT ska stödja och om verksamheten där IT ska användas.

Program

Grundnivå 

Avancerad nivå 

Kurser

Datateknik 

Informatik 

Mikrodataanalys