Ekonomi, samhälle och turism

Ekonomi, samhälle & turism

En bred arbetsmarknad. Arbetsmarknaden för samhällsvetare och ekonomer är stor och mångfacetterad. Våra utbildningar har också starka kopplingar till näringslivet genom gästföreläsningar, studiebesök på arbetsplatser och examensarbeten på företag, något som ger våra studenter extra goda förutsättningar när de ska ta sig ut
i arbetslivet.

På Högskolan Dalarna erbjuder vi en allmän samhällsvetarutbildning och en allmän ekonomutbildning, men du har också möjligheten att läsa utbildningar som gör dig specialiserad inom handel, personalvetenskap, sport, turism eller entreprenörskap.

Program

Grundnivå 

Avancerad nivå 

Kurser

Entreprenörskap och innovationsteknik 

Företagsekonomi 

Industriell ekonomi 

Kulturgeografi 

Nationalekonomi 

Personal och arbetsliv 

Rättsvetenskap 

Sociologi 

Statistik 

Statsvetenskap 

Turismvetenskap