Teknik & natur

Teknik & natur

Som ingenjör blir du utbildad för att lösa problem. Det kan vara allt från att utveckla program till mobiler eller bygga miljövänliga och energisnåla hus, till att planera vägarna i katastrofområden eller designa och utveckla nya produkter. Det kan också vara att fundera ut hur robotar kan användas inom industrin och i vardagslivet eller hur man utnyttjar solenergin på bästa sätt. Listan kan göras lång, men alla ingenjörer är på något sätt med och bygger ett bättre samhälle.

Det kräver både kunskap, kreativitet och samarbetsförmåga. Som utbildad
ingenjör får du breda tekniska kunskaper, men även specialkunskaper inom den inriktning du väljer att studera.

Program

Preparandnivå 

Grundnivå 

Avancerad nivå 

Kurser

Arbetsvetenskap 

Byggteknik 

Elektroteknik 

Energiteknik 

Fysik 

Grafisk teknologi 

Industriell ekonomi 

Kemi 

Kemiteknik 

Maskinteknik 

Matematik/tillämpad matematik 

Matematikdidaktik 

Materialteknik 

Naturvetenskap 

Samhällsbyggnadsteknik 

Skog- och träteknik