Undervisning

Undervisning

Vi utbildar förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare och rektorer. Skickliga lärare är förskolans och skolans viktigaste resurs. Ingen annan faktor är så avgörande för framgångsrika skolresultat. En skicklig lärare är både personlig och professionell. I klassrummet är det läraren som leder och organiserar det pedagogiska arbetet. En uppgift som kräver goda ämneskunskaper och ett personligt engagemang för elevernas utveckling och lärande. Yrket är omväxlande. Som lärare får du dela elevernas stora glädje i framgång och ge stöd och tröst i motgång.

Program

Grundnivå 

Avancerad nivå 

Kurser

Bild 

Engelska 

Franska 

Historia 

Idrotts- och hälsovetenskap 

Matematikdidaktik 

Naturvetenskap 

Pedagogik 

Pedagogiskt arbete 

Religionsvetenskap 

Spanska 

Svenska som andraspråk 

Svenska språket 

Tyska