Vård, socialt arbete och medicin

Vård, medicin & socialt arbete

Vad behövs för att människor, familjer och samhällen ska bevara eller återvinna hälsa och livskvalitet under livets alla skeden? Det här är frågor som har central betydelse för alla människor och som vi inom utbildningarna för vård, medicin och socialt arbete går till botten med.

På Högskolan Dalarna erbjuder vi Sjuksköterskeprogrammet och Socionomprogrammet. Program och kurser som gör dig väl förberedd att arbeta i dagens och morgondagens hälso- och sjukvård, både nationellt och internationellt.

Undervisningen bedrivs i nära samarbete med de företag och offentliga verksamheter som idag efterfrågar din framtida kompetens. Vi vet att skickliga yrkesmänniskor behövs och kommer alltid att behövas inom vård och omsorg, vi ser också hur efterfrågan på personal med bredd och specialisering ökar.

Program

Grundnivå 

Avancerad nivå 

Kurser

Medicinsk vetenskap 

Omvårdnad 

Psykologi 

Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa 

Socialt arbete 

Vårdvetenskap