Kurspaket

Geografi II - Distans

Kursens mål är att ge fördjupade kunskaper inom det sammanhållna ämnet Geografi. Studierna syftar till att öka förståelsen för de processer och skeenden som förändrar kultur- och naturlandskapets utseende. Inom kursen fördjupas studierna kring resurs-, miljö- och utvecklingsfrågorna i ett globalt såväl som regionalt perspektiv. Vidare så uppmärksammas också olika metoder för insamling och bearbetning av geografisk information. Det ingår även ett mindre självständigt arbete.

Poäng:
30 högskolepoäng
Termin:
Vårterminen 2012
Anmälningskod:
HDA-V2GCM
Anmälningsdatum:
2011-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v4, 2012
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Geografi - Introduktion 7,5 hp eller motsvrande kunskaper
Kartografi, GIS och Geografisk metodik 7,5 hp
Naturgeografi – Det föränderliga jordklotet 7,5 hp
Kulturgeografi – Människan i Landskapet 7,5 hp
eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:

Nätbaserad utbildning

Obligatoriska fysiska träffar:
1
Obligatoriska online träffar:
0
 

Kurstillfällen som ingår i paketet

Kurs
Poäng
Takt
Studieort
Kvartära miljöförändringar och mänskliga aktiviteter 7,5 hp100%Flexibel (Falun)
Geografi - människa, mark och vatten 7,5 hp100%Flexibel (Falun)
GIS och källor och metoder till landskapets historia 7,5 hp100%Flexibel (Falun)
Landskapsanalys - fältarbete och uppsats 7,5 hp100%Flexibel (Falun)