Kursplan

Kursplan: Arabiska för nybörjare I

Kurskod: AR1018
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Arabiska (ARA)
Ämnesgrupp: Arabiska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-04-19.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-04-19.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

  • skriva och uttala det arabiska alfabetet samt förstå hur de diakritiska tecknen (al-harakaat) påverkar uttal av vissa konsonanter och vokaler
  • använda ett basordförråd
  • svara på och ställa enkla frågor
  • kommunicera på arabiska kring enkla och familjära ämnen
  • presentera sig själv, sin familj, sina intressen
  • behärska hälsningsfraser
  • läsa korta texter och skriva enkla texter i bekanta ämnen
  • använda språkets basgrammatik.

Innehåll

Kursen består av två moment; språkfärdighet 1 och 2. Alla delar av språkfärdigheter såsom muntlig och skriftlig framställning och grammatik samt uttalsövningar och läs- och hörförståelse ingår i båda momenten. I momentet språkfärdighet 1 introduceras studenterna till det arabiska alfabetet och skriftsystemet, studenterna tränar sedan hur bokstäverna kombineras på ett korrekt sätt samt arbetar med ljudsystemet inklusive hur diakritiskt tecken påverkar uttal. Momentet språkfärdighet 2 bygger på kunskaper och färdigheter från moment 1. Styrda och friare skrivövningar ingår samt ytterligare träning i tal- och hörövningar.

Examinationsformer

Kursen examineras genom kontinuerlig muntlig och skriftlig bedömning. Moment 1 examineras även genom en skriftlig hemtentamen, moment 2 examineras även genom en skriftlig och en muntlig tentamen.

Arbetsformer

Svenska och/eller engelska används som stödspråk och så snart som möjligt används arabiska som undervisningsspråk. Undervisningen sker i form av seminarier och gruppövningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För VG på hela kursen krävs VG på minst 10 hp.

Betygsrapportering:
Moment 1: Språkfärdighet 1 - 5 hp
Moment 2: Språkfärdighet 2 - 10 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på aktuellt språk, steg 3.
  • Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Övrigt

Ersätter AR1001.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UZW
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska, kan komma att ges på Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:80
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på aktuellt språk, steg 3.
Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:20

Ansök

Ansök på Antagning.se