Kursplan

Kursplan: Arabiska VI - muntlig kommunikation

Kurskod: AR1025
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Arabiska (ARA)
Ämnesgrupp: Arabiska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2013-06-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-06-14.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på modern standardarabiska kunna:

  • redogöra för och diskutera innehållet i sånger, kortare filmer och reportage
  • hålla kortare föredrag och presentationer på korrekt standardarabiska
  • i korta drag redogöra för den muntliga arabiska traditionens utveckling
  • återberätta och diskutera en del av de mest framstående muntligt bevarade berättelserna inom arabisk tradition
  • redogöra för ett antal framstående arabiska musiker och sångare och deras musikaliska arv
  • diskutera de traditionella muntliga berättelsernas betydelse i arabvärlden samt hur de används och har använts i olika syften.

Innehåll

Under kursen övar studenten upp sin hörförståelse samt sin förmåga att muntligt uttrycka sig kring varierade ämnen inom arabisk muntlig kultur. Genom inspelat material, texter och reportage studeras den arabiska muntliga tradition som ligger till grund för mycket av den moderna litteraturen och musiken. Studenterna läser och lyssnar på ett antal traditionella berättelser och sånger och diskuterar dessa utifrån ett historiskt perspektiv men analyserar också hur och på vilket sätt de används idag. Ett antal av de mer framstående arabiska musikerna och deras musikaliska arv studeras under kursen.

Examinationsformer

Kursen examineras kontinuerligt genom muntliga presentationer och diskussioner under seminarierna samt med ett avslutande muntligt prov och ett skriftligt PM.

Arbetsformer

Kursen består av seminarier där den studerande förväntas delta aktivt, undervisningsspråk är arabiska, visst referensmaterial är skrivet på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på både moment 1 och 2.

Betygsrapportering:
Moment 1: Muntlig kommunikation och grammatik - 10 hp
Moment 2: Muntlig kultur och tradition - 5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Arabiska V 15 högskolepoäng grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V56
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska, kan komma att ges på Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:15
Behörighetskrav: [?]Arabiska V 15 högskolepoäng grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:20

Ansök

Ansök på Antagning.se