Kursplan

Kursplan: Afrikanska studier: Forskningsprojektets planering

Kurskod: AS3004
Poäng: 1 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Afrikanska studier (UVX)
Ämnesgrupp: Övriga tvärvetenskapliga studier
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Afrikanska studier1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd 2015-06-17.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-06-17.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • definiera ett utkast till en problemställning inom Afrikanska studier
  • presentera en kort översikt över aktuellt forskningsläge samt relatera det egna forskningsprojektet till detta
  • presentera det egna forskningsprojektets preliminära mål och frågeställningar.

Innehåll

Den studerande arbetar med att utveckla ett mindre utkast till forskningsprojektets planering. Detta innefattar en preliminär definition av en problemställning, en presentation av en översikt över det aktuella forskningsläget samt det planerade magister/forskningsprojektets preliminära mål, frågeställningar och disposition.

Examinationsformer

Examination sker genom bedömning av aktivt deltagande vid seminarier samt presentation och ventilering av det egna forskningsprojektets plan.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av seminarier. Som undervisningsspråk används engelska.

Betyg

Som betygsskala används A - F

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Filosofie kandidatexamen motsvarande 180 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap och Engelska B/6 från gymnasiet eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Övrigt

Ersätter HI3015.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UKS
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v1, 2018 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Falun
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Filosofie kandidatexamen motsvarande 180 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap och Engelska B/6 från gymnasiet eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Ansök

Ansök på Antagning.se