Kursplan

Kursplan: Afrikanska studier: Ekonomisk utveckling i Afrika, en introduktion

Kurskod: AS3011
Poäng: 7 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Afrikanska studier (UVX)
Ämnesgrupp: Övriga tvärvetenskapliga studier
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Afrikanska studier1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd 2015-10-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-10-05.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • kritiskt reflektera kring, värdera och diskutera olika teorier som förklarar ekonomisk utveckling och underutveckling i Afrika söder om Sahara
  • självständigt analysera och problematisera olika synsätt som framkommer i den teoretiska diskussionen om ekonomisk utveckling samt kunna författa en jämförande litteraturanalys.

Innehåll

Kursen fokuserar på de sociala och ekonomiska villkor som präglat Afrika under de senaste decennierna i en global kontext. Olika utvecklingsteorier och hur de har ändrats över tid, såväl som olika förklaringar till Afrikas ekonomiska utveckling de senaste decennierna är centrala.

Examinationsformer

Examination sker genom skriftliga examinationsuppgifter.

Arbetsformer

Den studerande ska arbeta med kurslitteraturen och författa en individuell litteraturanalys. Kursen genomförs på engelska.

Betyg

Som betygsskala används A - F

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Kandidatexamen motsvarande 180 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap och Engelska B/6 från gymnasiet eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Övrigt

Ersätter HI3016.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur