Kursplan

Kursplan: Projektplanering inom filmdesign

Kurskod: BQ1101
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Bildproduktion (BPO)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Bildproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2017-03-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-03-13.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

  • visa kännedom om vad projektstyrning inom filmproduktion innefattar
  • skriva en projektbeskrivning
  • utföra en projektpresentation inklusive visualiseringar i form av en reklamfilmspitch eller informationsfilmspitch.

Innehåll

I kursen tillämpar studenten aktuella metoder, modeller, teorier och visualiseringar relaterade till avtal, projektstyrning, projektledning, budgetarbete och projektpresentation inom reklam och informationsfilmsproduktion. Kursen innefattar pitchning och studenten tränas att genomföra en välmotiverad pitch.

Examinationsformer

Examination sker genom skriftliga arbeten och audiovisuella presentationer, samt genom muntliga redogörelser och diskussioner vid seminarier, handledningar och workshopar.

Arbetsformer

Arbetsformer är seminarier, föreläsningar och aktivt deltagande i tillämpningsövningar. Närvaro vid seminarier, handledningar och workshoppar är obligatorisk.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst 5 hp.

Betygsrapportering:
Moment 1: Projektstyrningsteori - 2 hp
Moment 2: Projektbeskrivning - 3 hp
Moment 3: Projektpresentation - 2,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 67,5 högskolepoäng inom ämnet Bildproduktion, inklusive kurserna Tillämpad filmdesign 1, 7,5 högskolepoäng och Tillämpad filmdesign 2, 7,5 högskolepoäng på grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Ersätter BQ1098.

Summary in English

In the course students explore the current methods, models, theories and visualizations related to project management, budgeting and project presentation in advertising and information-film production. The course includes pitching and the students are trained to conduct a well-motivated pitch.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VP3
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v50, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]67,5 högskolepoäng inom ämnet Bildproduktion, inklusive kurserna Tillämpad filmdesign 1, 7,5 högskolepoäng och Tillämpad filmdesign 2, 7,5 högskolepoäng på grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper.

Ansök

Ansök på Antagning.se