Kursplan

Kursplan: Manus för TV och film 5. Gestaltning och filmiskt berättande

Kurskod: BQ2018
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Bildproduktion (BPO)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Bildproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2011-10-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2011-10-13.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

 • tillämpa en fördjupad förståelse för filmisk gestaltning
 • ge exempel på en ingående kunskap i dramaturgi och filmers beståndsdelar
 • reflektera över filmiska uttrycksmedel såsom ljud, mise-en-scène, klippning och cinematografi
 • analysera filmmanus och resonera kring estetiska val i filmiskt berättande

Efter genomgången kurs ska den studerande också ha utvecklat sin personliga och professionella kompetens genom att kunna:

 • reflektera och analysera runt egna och andras bildproduktioner
 • samarbeta med studenter och lärarare

Innehåll

Kursen syftar till en fördjupad förståelse för filmiskt berättande och till att öva upp den personliga gestaltningsförmågan. Kursen analyserar bildberättande med avseende på filmmanus, dramaturgi och filmiska uttrycksmedel som mise-en-scène, cinematografi, klippning och ljud. Kursen behandlar olika tekniker och berättargrepp i förhållande till rörlig bild. Studenten tillägnar sig utökade insikter om rörliga bilders sammansättning och estetik.

Examinationsformer

Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter och examinerande seminarier.

Arbetsformer

Kursinnehållet bearbetas i form av föreläsningar, tillämpningsövningar och seminarier.
Arbete i grupp och enskilda uppgifter varvas.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • 75 hp i bildproduktion inklusive Manus för tv och film 4, TV-format och klassiskt berättande, 15 hp grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Ersätter BQ2013.

Summary in English

Litteratur

 • Bennet, Peter, Andrew Hickman, Peter Wall, ed.. (2007) Filmstudies: The Essential Resource. Routledge. (422 s).
  Läsanvisning: Urval.ca 75s
 • Codell, Julie F. ed. (2007) Genre, Gender, Race and World Cinema. An Anthology.. Blackwell. (470 s).
  Läsanvisning: urval ca 100s
 • Elsaesser, Thomas, Malte Hagener. (2010) Film Theory.An Introduction through the Senses.. Routledge. (216 s).
  Läsanvisning: urval ca 75s
 • Geiger, Jeffrey, R.L. Rutsky ed.. (2005) Filmanalysis. An Norton Reader. Norton. (927 s).
  Läsanvisning: urval ca 100s
 • Langford, Barry. (2005) Film Genre. Hollywood and Beyond.. Edinburgh University Press. (295 s).
  Läsanvisning: urval ca 75s
 • Vincendeau, Ginette ed.. (2001) Film/Literature/Heritage. A sight and Sound Reader. British Filminstitut. (298 s).
  Läsanvisning: urval ca 50s

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V32
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v50, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]75 hp i bildproduktion inklusive Manus för tv och film 4, TV-format och klassiskt berättande, 15 hp grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper.

Ansök

Ansök på Antagning.se