Kursplan

Kursplan: Bildproduktion: Teori och metod

Kurskod: BQ2025
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Bildproduktion (BPO)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Bildproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-09-28.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-09-28.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

  • visa kännedom om grundläggande vetenskapsteori och kunna redogöra för centrala begrepp inom vetenskapsteorin
  • visa kännedom om vissa grundläggande vetenskapliga metoder
  • både skriftligen och muntligen redovisa olika teorier och metoder av relevans för medieområdet och deras vetenskapliga tillämpning.

Innehåll

Kursen ska förbereda studenten för den vetenskapliga uppsatsen. Utöver mer generella studier i vetenskapsteorins grunder studeras teorier och metoder av relevans för mediaområdet.

Examinationsformer

Kursen examineras genom mindre, skriftliga rapporter och aktivitet vid obligatoriska seminarier samt en hemtentamen.

Arbetsformer

Undervisning sker genom föreläsningar och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 120 hp inom Bildproduktion, inklusive antingen kursen Manus för TV och film 4. TV-format och klassiskt berättande, 15 hp grundnivå 1 eller kursen Människan och den rörliga bilden, 7,5 hp grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Ersätter BQ2019.

Summary in English

Litteratur

  • Deacon, David, Pickering, Michael, Golding, Peter, Murdock, Graham. (2007) Researching Communications. A Practical Guide to Methods in Media and Cultural Analysis. London: Arnold. (448 s). ISBN 9780340596852
  • Thurén, T.. (2000) Vetenskapsteori för nybörjare.. Malmö: Liber AB.

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V2Y
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v39, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]120 hp inom Bildproduktion, inklusive antingen kursen Manus för TV och film 4. TV-format och klassiskt berättande, 15 hp grundnivå 1 eller kursen Människan och den rörliga bilden, 7,5 hp grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.

Ansök

Ansök på Antagning.se