Kursplan

Kursplan: Byggkonstruktioner

Kurskod: BY1032
Poäng: 5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Byggteknik (BYA)
Ämnesgrupp: Byggteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Byggteknik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2009-05-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2009-06-01.
Reviderad:
Reviderad 2009-07-09.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2009-07-09.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Studenten ska skaffa sig kunskaper om laster och krafter i byggkonstruktioner samt grunderna i hållfasthetslära. Kunskaper ska också inhämtas om hur byggkonstruktioner av trä, stål, betong och murverk fungerar.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • bestämma lasternas storlek på olika byggkonstruktioner
 • utföra lastnedräkningar för enkla fall med egenvikt, nyttig last, snö- och vindlast
 • förstå kraftöverföring i balkar och pelare
 • känna till funktionssätt hos ramar och bågar
 • beräkna krafter och moment i enklare konstruktioner
 • beräkna drag och tryckspänningar för balkar påverkade av enklare belastningar
 • känna till begreppet knäckning och ha orientering av beräkningssätt för knäckning
 • förstå bärförmåga och funktionssätt hos bärverk av trä, stål, betong och murverk
 • känna till hur olika markförhållanden påverkar val av grundläggningsmetod

Innehåll

Genomgång av begreppen kraft och moment. Beräkning av laster och lastnedräkning. Fackverk, balkar och pelares verkningssätt. Stomsystem med balk-pelare, ramar och bågar. Bärande konstruktioners byggmaterial trä, stål, betong och murverk. Orientering om hållfasthetslärans begrepp såsom drag-, tryck-, böj-, och skjuvspänning. Geoteknik.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen 3 hp 5/4/3/underkänd
Projektuppgift 2 hp godkänd/underkänd
Betyget på skriftlig tentamen utgör betyg på kursen.

Arbetsformer

Undervisning sker genom föreläsningar och projektarbete

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet

Övrigt

Summary in English

Litteratur

 • Kompendium teknisk grundkurs från Sveriges Byggindustrier. (250 s).

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VQX
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:33%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Ansök

Ansök på Antagning.se