Kursplan

Kursplan: ByggCAD - fortsättning

Kurskod: BY2002
Poäng: 5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Byggteknik (BYA)
Ämnesgrupp: Byggteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Byggteknik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2009-02-19.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2009-03-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna modellera och presentera avancerade 3D-husmodeller. Vidare ska studenten efter genomgången kurs kunna:

  • Modellera samt redigera en markmodell utifrån digitala kartfiler
  • Modellera och redigera avancerade byggnadsformer
  • Använda avancerade redigeringsverktyg
  • Arbeta med grundläggande ljus- och materialhantering
  • Presentera renderade bilder och animeringar
  • Skapa listor och uppställningsritningar
  • Omsätta modellfiler till fackmannamässigt utförda ritningar

Innehåll

Avancerad modellering och redigering av större komplicerade byggnader med hjälp av 3D-CAD. Vidare innehåller kursen ritningsframställning, ljus- och materialhantering, animering samt renderingsprinciper.

Examinationsformer

Inlämningsuppgift 3 hp, godkänd/underkänd
Deltentamen 2 hp, godkänd/underkänd

Arbetsformer

Undervisning sker genom inspelade föreläsningar och inlämningsuppgifter.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Bygg-CAD 5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VKH
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:20%, Individuell takt medges
Studieort:Flexibel (Borlänge)
Språk:Svenska
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Bygg-CAD 5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:0

Ansök

Ansök på Antagning.se