Kursplan

Kursplan: Datakommunikation för IT-säkerhet II

Kurskod: DT1051
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Datateknik (DTA)
Ämnesgrupp: Datateknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Datateknik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2014-06-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-04-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • Redogöra för fördelen med hierarkiska, konvergerade nätverksdesigner
  • Redogöra för grundläggande tekniker och koncept inom trådlösa nätverk samt praktiskt kunna designa och konfigurera såväl isolerade trådlösa nätverkstopologier som trådlös teknik integrerad med trådbunden teknik
  • Redogöra för historik och teknisk utveckling inom WAN teknologin och kunna tillämpa och implementera PPP, FRAME RELAY och HDLC teknikerna för seriell kommunikation
  • Praktiskt kunna konfigurera och implementera switchar och routrar i lokala nätverk, med tillämpning av tekniker för både IPv4 och IPv6 samt “Multiarea OSPF“
  • Designa och implementera tillämpbara accesslistor
  • Utföra felsökning inom såväl isolerade trådlösa nätverk som integrerade trådbaserade och trådlösa lokala nätverk samt mot WAN-teknologier

Innehåll

Kursen är uppbyggd i två huvuddelar där den första behandlar avancerad switch- och routingteknik och deras tillämpningar inom små och medelstora lokala nätverk, samt grundläggande kunskaper i trådlös nätverksteknik. Den andra delen fokuserar uteslutande på WAN-koncept och WAN-teknik, vilket medför att man även måste belysa faktorer som antingen påverkar eller blir påverkade av WAN-konceptet på det lokala nätverket, såsom interna säkerhetsaspekter. I detta inbegrips begrepp som VPN, NAT/PAT och SNMP. Praktiskt lär man sig under hela kursen att hantera och konfigurera kommunikationsutrustning i form av routrar, switchar och AccessPunkter för att kunna realisera teoretiska kunskaper i en verklig infrastrukturell miljö.

Examinationsformer

Webbaserad tentamen 1 på Campus eller motsvarande, 1,5hp
Webbaserad tentamen 2 på Campus eller motsvarande, 1,5hp
Lösande av praktisk uppgift inom fastställd tid i nätverkslabb 1, 1,5hp
Lösande av praktisk uppgift inom fastställd tid i nätverkslabb 2, 3hp

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, laborationer samt projekt (enskilt eller i grupp).

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Datakommunikation för IT-Säkerhet 7,5 hp eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen kan ges både på campus och som distans. Om kursen ges på distans måste student ombesörja att han/hon har tillgång till en internetuppkoppling om minst 2Mbit/sek samt webbkamera och ett headset med mikrofon. Vidare krävs obligatoriska träffar på Campus i samband med tentamen (teoretisk o praktisk), och projektlaboration.En allmän rekommendation är att man har en dator med ett Windows Operativsystem av aktuell version.

Ersätter DT1045.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VCJ
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska, kan komma att ges på Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Datakommunikation för IT-Säkerhet 7,5 hp eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se