Kursplan

Kursplan: Introduktion till Internetapplikationer

Kurskod: DT1053
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Datateknik (DTA)
Ämnesgrupp: Datateknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Datateknik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2014-06-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-08-21.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • redogöra för protokoll avsedda för internetapplikationer
  • utveckla tillförlitliga och it-säkra webbapplikationer i HTML5
  • designa webbformulär och felsöka webbapplikationer
  • använda klient-, serverskript och märkspråk
  • utföra CRUD (skapa, läsa, uppdatera och radera) data i databaser via skript
  • använda kakor, sessioner, skriptad HTTP (AJAX) och olika typer av HTTP-metoder

Innehåll

I kursen introduceras kunskaper som är viktiga att känna till vid utveckling av webbapplikationer med HTML5 standarden. Märkspråk såsom HTML, XML, JSON och CSS behandlas.

Vidare presenteras de vanligaste typerna av webbapplikationer och begrepp som klient/server och MVC (Model View Controller) introduceras.

Kursen beskriver hur webbapplikationer kan skrivas med klientskript som JavaScript och serverskript som PHP tillsammans med ett DBMS (database management system) backend.

Begrepp som kakor, sessioner, skriptad HTTP (AJAX) och HTTP-metoder som GET och POST beskrivs.

Examinationsformer

Examinationen sker genom 6 laborationer varav 4 ska redovisas skriftligen 4,5 hp (betyg U-G), muntliga kompletteringar förekommer. Samt en skriftlig datorbaserad tentamen vid campus eller motsvarande 3hp (betyg U, G och VG).

Arbetsformer

Studenten ska förvärva kunskaper och färdigheter främst via självstudier.
Grundmaterialet för studierna utgörs av föreläsningar och inlämningsuppgifter.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Slutbetyget på kursen bestäms av den datorbaserade tentamen.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Skriptprogrammering, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
  • Databassystem, en grundläggande introduktion, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen kan ges som campuskurs och/eller som distanskurs.
Om kursen ges på distans måste studenten ombesörja för tillgång till en tillräckligt kraftfull dator med aktuell Microsoft Windows OS och internetuppkoppling om minst 2 Mbit/s. Vidare krävs en webbkamera och ett headset med mikrofon.

Ersätter DT1040.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur