Kursplan

Kursplan: Utveckling av mobila och inbyggda system

Kurskod: DT1062
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Datateknik (DTA)
Ämnesgrupp: Datateknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Datateknik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2014-06-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-08-20.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • utveckla tillförlitliga och it-säkra applikationer för främst Androidenheter
  • designa och skapa grafiska gränssnitt med tillhörande händelsehantering (events)
  • interagera med webbtjänster och datalagringslösningar
  • använda sig av olika slags APIer för sensorer för telefoni, rörelse och multimedia samt positioneringstekniker och kartbaserade tjänster
  • producera (förpacka, distribuera och installera) applikationer på mobila enheter
  • utveckla mobila applikationer med hybridtekniker

Innehåll

Kursen introducerar Androidplattformen och andra på marknaden förekommande mobila plattformar. Därefter hur man installerar, konfigurerar och använder utvecklingsmiljön för Android, samt hur trådar, tjänster, mottagare och andra bakgrundsprocesser implementeras. Vidare hur inter-process kommunikation fungerar samt hur grafiska användargränssnitt skapas.

Därefter behandlas händelsehantering, som uppstår bl.a. genom interaktion från användaren vid displayberöring och vid rörelse av enheten. Vidare behandlas hur interaktion med andra mobila enheter och webbtjänster via trådlösa nätverk kan förverkligas. Hur data lagras beständigt med SQLite och andra alternativa lösningar i Androidenheten behandlas också.

Vidare behandlas hur man kan använda sig av inbyggda sensorer och hårdvara samt lokaliseringsbaserade positioneringstekniker och kartbaserade tjänster. Ett avsnitt med design och utveckling av hybrid/webb-applikationer avsedda för mobila enheter med HTML5 teknik introduceras även i kursen.

Examinationsformer

Examinationen sker genom 6 laborationer vilka redovisas skriftligen, 4,5 hp (betyg U-G), muntliga kompletteringar kan förekomma. Samt en skriftlig salstentamen på campus eller motsvarande, 3 hp (betyg U, G och VG).

Arbetsformer

Studenten ska förvärva kunskaper och färdigheter främst via självstudier.
Grundmaterialet för studierna utgörs av föreläsningar, inlämningsuppgifter och läsning av kurslitteratur.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Fördjupad programutveckling, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
  • Introduktion till internetapplikationer, Grundnivå 1, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen kan ges som campuskurs och/eller som distanskurs.
Om kursen ges på distans måste studenten ombesörja för tillgång till en tillräckligt kraftfull dator med aktuell Microsoft Windows OS och internetuppkoppling om minst 2 Mbit/s. Vidare krävs en webbkamera och ett headset med mikrofon.

Eftersom Android-applikationer skrivs i Java förutsätts att studenten har grundläggande kunskaper och färdigheter i endera Java eller liknande språk som C# innan kursens start. Detsamma gäller för förståelsen av hur ett operativsystem och dess tjänster det erbjuder fungerar.

Ersätter DT1039.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UW3
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Borlänge)
Språk:Engelska, kan komma att ges på Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Fördjupad programutveckling, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Introduktion till internetapplikationer, Grundnivå 1, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:1
Obligatoriska online träffar:0

Ansök

Ansök på Antagning.se