Kursplan

Kursplan: Undersökning av mobila och inbyggda system

Kurskod: DT2016
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Datateknik (DTA)
Ämnesgrupp: Datateknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Datateknik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2014-06-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-08-20.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • utveckla enklare lösningar på problem i assembler
  • utveckla skript och mjukvara via olika gränssnitt (APIer) för forensisk utvinning av data i mobila och inbyggda system
  • tillämpa lösningar som karvar och extraherar fram bevis ur lagringsmedia
  • analysera SMS och databasstrukturer ur ett forensiskt perspektiv
  • redogöra för hur GIS (Geografiska Informations System) fungerar samt analysera olika positioneringstekniker som cell id och GPS
  • redogöra för hur mobila datasystem fungerar (enheter, protokoll och infrastruktur)
  • hantera GIS-system, kartbaserade APIer och webbteknik

Innehåll

Kursen behandlar initialt assemblerprogrammering. Därefter undervisas de studerande främst i forensisk teknik för mobila enheter. Där behandlas de egenskaper som krävs för att mobila enheter ska fungera, vilka tjänster de erbjuder och hur de fungerar tekniskt (på en djupare nivå). Dessa egenskaper, tjänster och funktioner analyseras ofta ner på detaljnivå för att överhuvudtaget kunna samla in bevismaterial.


De studerande tränas i att skriva egna program för insamling av data via script eller olika APIer mot de mobila enheterna. Genom att t.ex. karva fram bilder eller SMS ur binära hexdumpar och appar som samlar användardata via telefonens inbyggda databaser. Mot slutet genomförs träning i etablerade verktyg för insamling av bevismaterial. GIS (Geografiska Informations System) och positioneringstekniker behandlas och analyseras detaljerat, tex. hur man använder GIS-mjukvara och tillverkar enklare GIS-lösningar.

Ett individuellt projektarbete där man fördjupar sig i en forensisk undersökning och tillverkar egna verktyg avslutar kursen. Resultatet redovisas i en skriftlig rapport tillsammans med lösningens källkod. I samband med detta presenteras även resultatet ifrån en kritisk granskning av en forensisk rapport inom området.

Examinationsformer

Skriftliga laborationsrapporter 4,5 hp (U-G) och skriftligt projektarbete med muntlig granskning (undersökning och kritisk granskning) 3 hp (U, G och VG).

Arbetsformer

Studenten ska förvärva kunskaper och färdigheter främst via självstudier.
Grundmaterialet för studierna utgörs av föreläsningar och laborationer.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Utveckling av mobila och inbyggda system 7,5 hp
  • Kriminalteknisk datavetenskap 1, Grundnivå 1, 7,5 hp

Övrigt

Kursen kan ges som campuskurs och/eller som distanskurs.
Om kursen ges på distans måste studenten ombesörja för tillgång till en tillräckligt kraftfull dator med aktuell Microsoft Windows OS och internetuppkoppling om minst 2 Mbit/s. Vidare krävs en webbkamera och ett headset med mikrofon.

Ersätter DT2011.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UW4
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Borlänge)
Språk:Engelska, kan komma att ges på Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Utveckling av mobila och inbyggda system 7,5 hp
Kriminalteknisk datavetenskap 1, Grundnivå 1, 7,5 hp

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:1
Obligatoriska online träffar:2

Ansök

Ansök på Antagning.se