Kursplan

Kursplan: Kryptografi

Kurskod: DT2017
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Datateknik (DTA)
Ämnesgrupp: Datateknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Datateknik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2014-06-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-08-23.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Förklara kryptografiska begrepp för allmänheten
  • Jämföra symmetriska och asymmetriska krypteringsmetoder
  • Tillämpa hash algoritmer inom digitalt forensiska situationer och autentiseringstjänster
  • Genomföra en enklare kryptoanalytisk attack
  • Integrera kryptografiska enheter i mjukvaror på ett säkert sätt
  • Bedöma den kryptografiska styrkan i ett system
  • Värdera kryptografins samhälleliga roll utifrån såväl ett socialt, etiskt som ekonomiskt perspektiv.

Innehåll

Kursen börjar med en historisk och vetenskapligt introduktion till kryptografi, Kerchoffs princip och det grundläggande arbetet av Shannon och Feistel. De senare etablerade en teoretisk grund för symmetriska krypteringssystem.
Symmetriska krypteringssystem introduceras, med tonvikt på standarder som DES, 3DES, AES och andra kandidat system. Ett symmetriskt krypteringssystem omformas till båda ett strömchiffer och en slumpgenerator för nyckelprodukten. Nackdelar hos symmetriska krypteringssystem diskuteras, med fokus på nyckel-distributions problemet. Asymmetriska krypteringssystem visas som en lösning till nyckel-distributions problemet. Alternativa lösningar av Diffie-Hellman och RSA algoritmer utforskas. Asymmetrisk kryptering för autentisering används. Kombinerade symmetriska och asymmetriska krypteringssystem studeras, med PGP-system som praktisk tillämpning. Hash algoritmer studeras, med tillämpning inom digital forensiska situationer. Kryptoanalys introduceras med fokus på “brute force“ attacker, differential- och linjär kryptanalys och side-channel attacker. Olika kryptoanalytiska situationer karakteriseras enligt kvantitet och typ av empiriska data.

Examinationsformer

Skriftlig hemtentamen som redovisas muntligt 5 hp och laborationsrapporter 2,5 hp.

Arbetsformer

Lektioner, laborationsarbete.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygets nivå fastställs genom tentamen, vilket också blir slutbetyget under förutsättning att laborationer redovisats. Laborationer betygsätts i betygsskalan U/G.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande programmering 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
  • Matematik för datavetenskap 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter DT2012.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UW5
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Borlänge)
Språk:Engelska, kan komma att ges på Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Grundläggande programmering 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Matematik för datavetenskap 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:1

Ansök

Ansök på Antagning.se