Kursplan

Kursplan: Introduktion till artificiella neurala nät

Kurskod: DT3020
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Datateknik (DTA)
Ämnesgrupp: Datateknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Mikrodataanalys1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2012-03-29.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-06-06.
Reviderad:
Reviderad 2015-09-24.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2015-09-24.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter en grundlig diskussion av olika neurala nätverk ska studenten tillägna sig insikt i de olika tekniska och filosofiska aspekterna av neurala nätverk. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Applicera neurala nätverk på relevanta problem med hjälp av moderna programverktyg, samt deras vidareutveckling
  • Genomföra jämförande analys, både teoretiskt och empiriskt, för att avgöra vilken neurala nätverk som är mest lämplig för en viss uppgift
  • Läsa en artikel i området, förstå den och göra en kritisk analys
  • Förklara både fördelar och begränsningar av lösningar baserade på neurala nätverk för människor utan djup teknisk kunskap
  • Bygga olika typer av neurala nätverk på egen hand, utvärdera deras prestanda och använda för att lösa komplicerade problemen.

Innehåll

Kursen ger först en översikt över de neurala nätverken, deras applikationer och beskriver deras betydelse med avseende på klassificering. Perceptornen som grundläggande element i neurala nätverk kommer studeras och hur ett feed-forward nätverk byggas upp beskrivs i detalj.

Kursen behandlar metoder för extrahering av utmärkande egenskaper och dimensionsreducering för att reducera problemet komplexitet och förbättra igenkänningsnivå.

Olika typer av neurala nätverk kommer att studeras i kursen såsom Back propagation, Self Organizing Maps (SOM), Learning Vector Quantization (LVQ), Adaptive Resonance Theory (ART), Associative Memeory och Radial Basis Function neurala nätverk.

Examinationsformer

Laborationsrapporter 1,5 hp (U-G), projektarbete 1,5 hp (U-G) och obligatoriska föreläsningar och skriftlig tentamen 4,5 hp (U-3-4-5).

Arbetsformer

Studenten tillägnar sig kunskaper under föreläsningar, laborationer, tekniska presentationer av artiklar och projektarbete i grupp. Studenten bör också studera individuellt.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Den skriftliga tentamen styr slutbetyget på kursen.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Introduktion till objektorienterad programmering, Grundnivå 1, 7,5 hp
  • Grundläggande kunskap i algoritmer och datastrukturer eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UW9
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Introduktion till objektorienterad programmering, Grundnivå 1, 7,5 hp
Grundläggande kunskap i algoritmer och datastrukturer eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se