Kursplan

Kursplan: Engelskspråkig barn- och ungdomslitteratur

Kurskod: EN1076
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Engelska (ENA)
Ämnesgrupp: Engelska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Engelska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2011-11-16.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2011-11-16.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna:

 • visa god kunskap om såväl modern som samtida engelskspråkig barn- och ungdomslitteratur genom att kritiskt analysera och tolka ett urval texter
 • i tal och skrift kommunicera och argumentera för sina egna tolkningar av texterna med hjälp av grundläggande litterära begrepp.
 • i tal och skrift redogöra för och diskutera vetenskapliga argument om barndomen och barn- och ungdomslitteraturstudiet

Innehåll

Kursen innehåller studier av ett urval moderna och samtida barn- och ungdomsverk från den engelskspråkiga världen. Grundläggande litteraturvetenskapliga termer introduceras och appliceras på de litterära texterna. Dessutom studeras ett antal vetenskapliga texter om barndomen och barn- och ungdomslitteratur. Dessa breddar kunskapen om genre, samt ökar förståelsen för hur synen på barn skapas och förändrats och hur denna påverkar diskussionen kring såväl barndomen som barn- och ungdomslitteratur.

Examinationsformer

Examination sker dels genom fortlöpande bedömning av seminariedeltagande och skrivna förseminarieuppgifter, dels genom en skriftlig uppsats om engelskspråkig barn- eller ungdomslitteratur.
Examinerande moment som inte lämnas in i tid kan endast i undantagsfall erhålla betyget Väl Godkänd.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av obligatoriska seminarier, och skriftliga uppgifter . All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på aktuellt språk, steg 3.
 • Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Övrigt

Ersätter EN1008.

Summary in English

Litteratur

 • Dahl, R. (2005) Charlie and the Chocolate Factory. London: Penguin. (192 s).
 • Lukens, R. J. (1998) A Critical Handbook of Children´s Literature. London: Longman. (378 s).
 • McCaughrean, G. (2005) Not the End of the World. Oxford: Oxford University Press. (192 s).
 • Milne, A. A. (2005) Winnie the Pooh. London: Egmont. (160 s).
 • J. D. Salinger. The Catcher in the Rye. Penguin. (192 s).
  Anmärkning: Valfri utgåva på engelska / Any edition in English
 • Pullman, P. (1998) Northern Lights. London: Scholastic Point. (416 s).

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V43
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Falun
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:40
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på aktuellt språk, steg 3.
Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Ansök

Ansök på Antagning.se