Kursplan

Kursplan: Skriftlig affärskommunikation på engelska

Kurskod: EN1128
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Engelska (ENA)
Ämnesgrupp: Engelska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Engelska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2015-04-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-04-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna:

  • redogöra för skrivprocessen och skriva olika affärsrelaterade texter (tex epost, rapport, CV) på tydlig, koncis och korrekt engelska
  • relatera sitt skrivande till olika kulturella och organisatoriska aspekter som kan påverka hur de skriver
  • argumentera övertygande och med trovärdighet i sitt skrivande
  • korrekturläsa och revidera egna texter.

Innehåll

Kursen är utformad så att deltagarna övar sin förmåga till skriftlig affärskommunikation. Skrivprocessen, kulturella och organisatoriska aspekter, och förmåga att uttrycka sig trovärdigt och tydligt i skrift praktiseras genom olika skriftliga uppgifter. Så långt det är möjligt ska deltagarna skapa dokument utifrån dessa uppgifter för användning inom sin egen yrkesverksamhet.

Examinationsformer

Kursen examineras genom bedömning av skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Inspelade föreläsningar och självstudier.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Områdesbehörighet 2/A2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Moderna språk - aktuellt språk steg 3, eller motsvarande kunskaper Dispens beviljas från kravet på svenska för Grundläggande behörighet.

Övrigt

Kursen ersätter EN1107.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UZZ
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Borlänge)
Språk:Engelska
Undervisningstid:Blandad
Studieform:IT-distans
Studieplatser:30
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2/A2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Moderna språk - aktuellt språk steg 3, eller motsvarande kunskaper Dispens beviljas från kravet på svenska för Grundläggande behörighet.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:1

Ansök

Ansök på Antagning.se