Kursplan

Kursplan: Franska: Muntlig språkfärdighet

Kurskod: FR1026
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Franska (FRA)
Ämnesgrupp: Franska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Franska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2011-03-15.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2011-03-15.
Reviderad:
Reviderad 2016-12-13.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2017-01-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursen syftar till att utveckla färdigheter i att kommunicera muntligt på franska.
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

  • beskriva de vanligaste termerna inom elementär fonetik
  • redogöra för de franska språkljudens egenskaper och för franskans prosodi
  • förstå och använda fonetisk transkription (IPA)
  • förstå vårdat franskt talspråk
  • kommunicera muntligt i vardagliga sammanhang med ett godtagbart uttal
  • visa grundläggande kunskap om presentationsteknik och tillämpa den i muntlig framställning
  • visa självständighet i studierna samt reflektera över den egna inlärningen.

Innehåll

Kursen omfattar en genomgång av den franska fonetikens huvuddrag och praktiska uttalsövningar. I kursen ingår också varierade övningar i att förstå talad franska och att kommunicera muntligt i olika situationer. De studerande får också planera och genomföra strukturerade muntliga anföranden.

Examinationsformer

Skriftligt arbete i fonetik samt fortlöpande examinering genom inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs dels i föreläsningsform, dels i seminarieform där den studerande förväntas delta aktivt. Undervisningen sker på franska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs betyget VG på minst 4,5 hp.

Betygsrapportering:
Mom. 1 Fonetik 3 hp
Mom. 2 Muntlig färdighet 4,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Områdesbehörighet 2/A2 (inkl franska 3) eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet. Dispens beviljas från kravet på Engelska B (för grundläggande behörighet).

Övrigt

Revidering
2013-04-02 (specificering av helkursbetyg)
2013-06-18 (omformulering av förkunskapskrav)
2016-12-13 (litteraturlistan urlyft)

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2URH
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Franska, kan komma att ges på Svenska
Undervisningstid:Blandad
Studieform:IT-distans
Studieplatser:30
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2/A2 (inkl franska 3) eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet. Dispens beviljas från kravet på Engelska B (för grundläggande behörighet).

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:8

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2URJ
 Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Franska, kan komma att ges på Svenska
Undervisningstid:Blandad
Studieform:IT-distans
Studieplatser:30
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2/A2 (inkl franska 3) eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet. Dispens beviljas från kravet på Engelska B (för grundläggande behörighet).

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:8

Ansök

Ansök på Antagning.se