Kursplan

Kursplan: Franska: Skriftlig språkfärdighet I

Kurskod: FR1050
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Franska (FRA)
Ämnesgrupp: Franska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Franska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-05-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-05-21.
Reviderad:
Reviderad 2015-04-08.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2015-04-08.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursen syftar till att utveckla förmågan att kommunicera skriftligt på franska. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • beskriva och tillämpa de vanligaste grammatiska termerna i olika former av språklig analys
  • tillämpa den franska basgrammatiken i egen textproduktion såsom att på vårdad franska skriva enklare texter eller sammanfatta en tidningsartikel
  • använda ett basordförråd i franska
  • visa grundläggande medvetenhet om och tillämpa kunskaperna om det franska språkets struktur
  • visa självständighet i studierna samt reflektera över den egna inlärningen.

Om kursen läses med kontrastiv inriktning ingår även målet att kunna:

  • översätta kortare texter, t. ex. en tidningsartikel från svenska till franska.

Innehåll

Kursen omfattar en systematisk genomgång av grundläggande delar av den franska grammatiken med tillämpningsövningar av olika slag. Språklig analys görs i samband med olika typer av skrivövningar av både styrd och friare karaktär. För kontrastiv inriktning ingår översättningar.

Examinationsformer

Fortlöpande examination genom skriftliga inlämningsuppgifter samt skriftligt slutprov.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs dels i föreläsningsform, dels i seminarieform. Undervisningen sker på franska och/eller svenska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få VG på kursen, måste man ha minst 4 hp VG.


Betygsrapportering:

Mom. 1 Baskunskaper i allmän och fransk grammatik 1 hp

Mom. 2 Grammatik 4 hp

Mom. 3 Skriftlig färdighet 2,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Områdesbehörighet 2/A2 (inkl franska 3) eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet. Dispens beviljas från kravet på Engelska B (för grundläggande behörighet).

Övrigt

Kursen med kontrastiv inriktning kan ingå i inriktningsblocket Franska i lärarprogrammet vid Högskolan Dalarna.

Ersätter FR1036.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2URK
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Franska, kan komma att ges på Svenska
Undervisningstid:Blandad
Studieform:IT-distans
Studieplatser:30
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2/A2 (inkl franska 3) eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet. Dispens beviljas från kravet på Engelska B (för grundläggande behörighet).

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:1

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2URL
 Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Franska, kan komma att ges på Svenska
Undervisningstid:Blandad
Studieform:IT-distans
Studieplatser:30
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2/A2 (inkl franska 3) eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet. Dispens beviljas från kravet på Engelska B (för grundläggande behörighet).

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:1

Ansök

Ansök på Antagning.se