Kursplan

Kursplan: Franska: Kultur och samhälle II

Kurskod: FR1093
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Franska (FRA)
Ämnesgrupp: Franska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Franska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2016-11-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-11-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten på franska kunna:

  • redogöra för huvuddragen i det franska språkets utveckling ur ett historiskt och kulturellt perspektiv
  • redogöra för och diskutera några händelser i och aspekter av Frankrikes historia
  • redogöra muntligt och skriftligt för franska förhållanden, såsom kultur, arbetsliv, samhällsproblem och politik.

Innehåll

Kursen omfattar såväl en fördjupning som breddning av kunskaper och insikter i förhållande till kursen Franska : Kultur och samhälle I, samt en diskussion om begreppet ”kultur”. Under kursen analyseras muntligt och skriftligt artiklar och texter som behandlar Frankrikes historia, det franska samhället och den fransktalande världen. Studenterna reflekterar även kritiskt kring dessa texter. Kursen omfattar också studier av det franska språkets utveckling ur ett historiskt och kulturellt perspektiv.

Examinationsformer

Kursen examineras kontinuerligt genom aktivt deltagande vid seminarier, muntlig framställning och skriftliga inlämningar, inklusive en självständig kortare text samt genom en skriftlig tentamen.

Arbetsformer

Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier, där den studerande förväntas delta aktivt. Undervisningen sker på franska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på två moment.

Betygsrapportering:
Moment 1: Muntliga uppgifter - 2,5 hp
Moment 2: Skriftliga uppgifter - 2,5 hp
Moment 3: Fransk språkhistoria - 2,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 30 hp i franska, inklusive kurserna Franska: Kultur och samhälle I, 7,5 hp och Franska: Skriftlig språkfärdighet I, 7,5 hp på grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet

Övrigt

Ersätter FR1073.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2URS
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Franska
Undervisningstid:Blandad
Studieform:IT-distans
Studieplatser:30
Behörighetskrav: [?]30 hp i franska, inklusive kurserna Franska: Kultur och samhälle I, 7,5 hp och Franska: Skriftlig språkfärdighet I, 7,5 hp på grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:10

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2URT
 Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Franska
Undervisningstid:Blandad
Studieform:IT-distans
Studieplatser:30
Behörighetskrav: [?]30 hp i franska, inklusive kurserna Franska: Kultur och samhälle I, 7,5 hp och Franska: Skriftlig språkfärdighet I, 7,5 hp på grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:10

Ansök

Ansök på Antagning.se