Kursplan

Kursplan: Franska: Litteraturanalys och den fransktalande världen

Kurskod: FR2032
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Franska (FRA)
Ämnesgrupp: Franska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Franska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2017-02-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-02-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursen syftar till att studenten vidareutvecklar sina kunskaper om fransk litteratur och förjupar förmågan till litterär analys och kritiskt tänkande. Efter avslutad kurs ska studenten på god franska kunna:

  • analysera, tolka och diskutera ett urval litterära verk
  • redovisa fördjupade kunskaper om den fransktalande världen och olika aspekter av “la Francophonie“
  • analysera och argumentera kring historiska, kulturella, litterära och lingvistiska aspekter av dessa länder/regioner
  • visa förmåga att självständigt färdigställa ett skriftlig arbete som möter grundläggande litteraturvetenskapliga krav samt reflektera kring arbetsprocessen.

Innehåll

I kursen behandlas litteraturen i skenet av Frankrikes samt fransktalande länders historiska och sociala utveckling. Kursen innehåller ett studium av den fransktalande världen ur historisk, litterär, kulturell och språklig synvinkel. Kursen startar med en historisk orientering om franskans närvaro i världen och fortsätter med ett studium av kultur och litteratur i vissa fransktalande områden/länder. Några utdrag ur filmer, romaner och artiklar kommer att studeras. Kursen omfattar också ett studium av några varianter av franska språket som talas i dessa områden.

Examinationsformer

Kursen examineras kontinuerligt genom muntlig och skriftlig examination, samt genom ett slutligt skriftligt arbete.

Arbetsformer

Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier, där den studerande förväntas delta aktivt. Undervisningen sker på franska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst 5,5 hp.

Betygsrapportering:
Moment 1: Litteraturanalys - 2 hp
Moment 2: Den fransktalande världen - 5,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Franska: Skriftlig språkfärdighet II, 7,5 högskolepoäng, Franskspråkig litteratur II: Fram till 1900, 7,5 högskolepoäng, Franska: Kultur och samhälle II, 7,5 högskolepoäng och Franska: Introduktion till lingvistik, 7,5 högskolepoäng på grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Ersätter FR2023.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VG6
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Franska
Undervisningstid:Blandad
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Franska: Skriftlig språkfärdighet II, 7,5 högskolepoäng, Franskspråkig litteratur II: Fram till 1900, 7,5 högskolepoäng, Franska: Kultur och samhälle II, 7,5 högskolepoäng och Franska: Introduktion till lingvistik, 7,5 högskolepoäng på grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:9

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2VG7
 Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Franska
Undervisningstid:Blandad
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Franska: Skriftlig språkfärdighet II, 7,5 högskolepoäng, Franskspråkig litteratur II: Fram till 1900, 7,5 högskolepoäng, Franska: Kultur och samhälle II, 7,5 högskolepoäng och Franska: Introduktion till lingvistik, 7,5 högskolepoäng på grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:9

Ansök

Ansök på Antagning.se