Kursplan

Kursplan: Franska: Franskspråkig litteratur och litteraturanalys

Kurskod: FR3011
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Franska (FRA)
Ämnesgrupp: Franska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Franska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2013-03-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-03-12.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • på franska kritiskt läsa och kommentera skönlitterära verk från olika perioder, samt olika tolkningar av dessa texter
  • redogöra för dominerande strömningar i 1900-talets litteraturteori, samt kunna använda sig av de teoretiska begreppen vid analys av skönlitterära texter
  • kritiskt diskutera begreppet frankofoni
  • visa goda kunskaper om litteraturvetenskaplig metodologi
  • tillämpa sina kunskaper på ett självständigt vis i en skriftlig litteraturvetenskaplig analys, författad på mycket god franska, av ett franskspråkigt litterärt verk
  • argumentera muntligt på mycket god franska för sitt självständiga arbete.

Innehåll

Kursen omfattar avancerade studier i litteraturvetenskaplig teori och metod med utgångspunkt i franskspråkig litteratur. Den studerande analyserar franskspråkiga litterära texter kritiskt och utvecklar fördjupad förståelse för litteraturvetenskapliga teorier. Vidare förs en kritisk reflektion omkring begreppet frankofoni. Litteraturvetenskapliga teorier och metoder appliceras i författandet av en litteraturvetenskaplig analys. Den studerande väljer i samråd med läraren ett ämnesområde att fördjupa sig i.

Examinationsformer

Kursen examineras dels genom kontinuerliga skriftliga och muntliga uppgifter, dels genom aktivt seminariedeltagande. Den studerande författar dessutom ett längre skriftligt arbete i form av en självständig litteraturvetenskaplig analys av ett litterärt verk, som sedan ventileras vid seminarium.

Arbetsformer

Kursen består av föreläsningar och seminarier där den studerande förväntas delta aktivt.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 90 hp i franska, varav 30 hp på grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2USM
 Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Franska
Undervisningstid:Blandad
Studieform:IT-distans
Studieplatser:10
Behörighetskrav: [?]90 hp i franska, varav 30 hp på grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:6

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2USL
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Franska
Undervisningstid:Blandad
Studieform:IT-distans
Studieplatser:10
Behörighetskrav: [?]90 hp i franska, varav 30 hp på grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:6

Ansök

Ansök på Antagning.se