Kursplan

Kursplan: Franska: Fransk lingvistik

Kurskod: FR3012
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Franska (FRA)
Ämnesgrupp: Franska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Franska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2013-03-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-03-12.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • reflektera över litteratur på franska inom något språkvetenskapligt område samt kunna använda sig av olika språkvetenskapliga analysverktyg
  • formulera, argumentera kring och diskutera olika frågeställningar inom något språkvetenskapligt område
  • använda och analysera en korpus eller sekvenser ur olika korpusar inom något språkvetenskapligt område
  • redogöra skriftligt och muntligt på i det närmaste korrekt akademisk franska för aktuell forskning inom något språkvetenskapligt område på ett koherent, metodologiskt och terminologiskt brukligt sätt.

Innehåll

I kursen behandlas och analyseras ett område inom fransk lingvistik utifrån olika texter, korpusar och vetenskapliga verk på franska. Studenten väljer i samråd med läraren ett ämnesområde att fördjupa sig i.

Examinationsformer

Kursen examineras dels genom skriftliga uppgifter och aktivt deltagande vid seminarier, dels genom författningen av ett skriftligt fördjupningsarbete på ca. 7 till 10 sidor.

Arbetsformer

Kursen består av föreläsningar och seminarier där den studerande förväntas delta aktivt.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 90 hp i franska, varav 30 hp på grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2USS
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Franska
Undervisningstid:Kväll
Studieform:IT-distans
Studieplatser:10
Behörighetskrav: [?]90 hp i franska, varav 30 hp på grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:6

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2UST
 Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Franska
Undervisningstid:Kväll
Studieform:IT-distans
Studieplatser:10
Behörighetskrav: [?]90 hp i franska, varav 30 hp på grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:6

Ansök

Ansök på Antagning.se