Kursplan

Kursplan: Franska: Argumentation och skrivande

Kurskod: FR3021
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Franska (FRA)
Ämnesgrupp: Franska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Franska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd 2016-03-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-03-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande syfte är att förbereda den studerande inför uppgiften att skriva ett språkvetenskapligt eller litteraturvetenskapligt examensarbete på avancerad nivå. Efter avslutad kurs ska den studerande på franska kunna:

  • visa god kännedom om olika typer av argumentation som förekommer i olika texter såsom vetenskapliga artiklar, recensioner och avhandlingar
  • redogöra för hur vetenskapliga texter kan vara strukturerade
  • praktiskt tillämpa ovanstående kunskaper i form av olika självständigt genomförda analysuppgifter på i det närmaste korrekt franska
  • i form av konstruktiv respons analysera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden.

Innehåll

Kursen innehåller avancerade studier i franskt skriftspråk och argumentation, vilket innefattar kritisk läsning av ett urval argumentativa texter på franska. Under kursens gång genomförs ett antal analys- och skrivuppgifter samt en begränsad forskningsuppgift som redovisas i form av en vetenskaplig recension.

Examinationsformer

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, kontinuerlig bedömning av deltagande i seminariediskussioner samt en begränsad forskningsuppgift som redovisas i form av en vetenskaplig recension.

Arbetsformer

Kursen ges i form av seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på båda momenten.

Betygsrapportering:
Moment 1 : Analys - 4,5 hp
Moment 2 : Produktion - 3 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 90 hp i franska, varav 30 hp på grundnivå 2 inklusive en av kurserna Fransk grammatik och lingvistik, 7,5 hp eller Franska: Fransk korpuslingvistik, 7,5 hp på grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter FR3019.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2USQ
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Franska
Undervisningstid:Blandad
Studieform:IT-distans
Studieplatser:10
Behörighetskrav: [?]90 hp i franska, varav 30 hp på grundnivå 2 inklusive en av kurserna Fransk grammatik och lingvistik, 7,5 hp eller Franska: Fransk korpuslingvistik, 7,5 hp på grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:6

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2V5N
 Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Franska
Undervisningstid:Blandad
Studieform:IT-distans
Studieplatser:10
Behörighetskrav: [?]90 hp i franska, varav 30 hp på grundnivå 2 inklusive en av kurserna Fransk grammatik och lingvistik, 7,5 hp eller Franska: Fransk korpuslingvistik, 7,5 hp på grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:6

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2USR
 Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Franska
Undervisningstid:Blandad
Studieform:IT-distans
Studieplatser:10
Behörighetskrav: [?]90 hp i franska, varav 30 hp på grundnivå 2 inklusive en av kurserna Fransk grammatik och lingvistik, 7,5 hp eller Franska: Fransk korpuslingvistik, 7,5 hp på grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:6

Ansök

Ansök på Antagning.se