Kursplan

Kursplan: Introduktion till svensk kultur och samhälle

Kurskod: HI1004
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Historia (HIA)
Ämnesgrupp: Historia
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Historia1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2007-01-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2007-07-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • visa grundläggande kunskaper om kulturers komplexitet och deras utveckling som resultat av inre dynamik och yttre påverkan
 • förklara och göra enkla analyser av hur identiteter konstrueras
 • visa på en grundläggande metodisk och teoretisk medvetenhet i syfte att kunna analysera interkulturella och multikulturella trender i det svenska samhället.

Innehåll

Kursen betonar de faktorer som varit betydande för den svenska kulturens och samhällets utveckling under de senaste 100 åren. Nyckelbegrepp som kultur och samhälle förklaras i förhållande till inre dynamik och yttre påverkan. En viktig del av kursinnehållet handlar om hur kulturer skapas och/eller konstrueras liksom diskurs och praxis när det gäller inter- och multikulturalism, exemplifierat genom immigrationspolitik.

Examinationsformer

Examination sker genom aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier och genom en skriftlig inlämningsuppgift.

Arbetsformer

Kursinnehållet bearbetas genom eget studium av kurslitteratur, obligatoriska seminarier och föreläsningar. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet

Övrigt

Summary in English

Litteratur

 • Castells, Manuel. (2001) The Power of Identity. Blackwell Publisher.
  Läsanvisning: (s/p 1-67, 309-362)
 • Daun, Åke. (1996) Swedish Mentality. Penn State Press. (236 s).
 • Narrowe, Judith. (1998) Under one Roof: On Becoming a Turk in Sweden. Stockholm Studies in Social Anthropology. Stockholm Almquist & Wiksell. (253 s).
 • Petterson, Lars. (2001) Citizenship and Welfare: The Swedish Model” in European Patterns: Links and Comparisons in Contemporary History, Richardson, Martin (Ed.). Falun: Högskolan Dalarna.
  Läsanvisning: (s/p 235-255)
 • Petterson, Lars. (2001) The Construction of the Swedes “We” in European Patterns: Links and Comparisons in Contemporary History, Richardson, Martin (Ed.). Falun: Högskolan Dalarna.
  Läsanvisning: (s/p 45-66)
 • Sainsbury, Diane (Ed.). (1994) Gendering Welfare States. London: Sage. (228 s).
 • Åberg, Alf. (1994) A Concise History of Sweden. Stockholm. (103 s).

Referenslitteratur

 • Enquist, P. O. (2003) The Royal Physicians Visit. New York: Overlook Press. (312 s).
 • Hadenius, Stig. (1988) Swedish Politics in the 20th Century. Stockholm: Swedish Institute. (176 s).
 • Marklund, Liza. (1998) The Bomber. Trans. Kajsa von Hofsten. London: Pocket. (400 s).
 • Moberg, Wilhelm. (1989) A History of the Swedish People. New York: Dorset Press. (268 s).
 • Rothstein, Bo and Sven Steinmo, eds. (2002) Restructuring the Welfare State: Political Insitutions and Policy Change. New York: Palgrave/Macmillian. (240 s).

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V4H
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v38, 2017 - v47, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:15

Ansök

Ansök på Antagning.se