Kursplan

Kursplan: Industriell Ekonomi

Kurskod: IE1026
Poäng: 5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Industriell ekonomi (IEA)
Ämnesgrupp: Industriell ekonomi och organisation
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Industriell ekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2009-02-24.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2009-03-02.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
- identifiera särdragen hos olika typer av produktionssystem
- redogöra för grundläggande begrepp inom marknadsföring
- redogöra för grundläggande principer för att organisera verksamhet
- redogöra för internredovisning, bokföringsbegrepp och principer
- läsa och förstå en årsredovisning
- redogöra för grundläggande begrepp inom finansiering
- redogöra för olika bolagsformer och tillhörande praxis

Innehåll

Kursen seminariebehandlar kunskap om olika produktionssystem, begrepp inom marknadsföring, organisatoriska principer, redovisningsprinciper, årsredovisningar, finansiering och olika bolagsformer. Därefter tillämpas denna kunskap i olika övningar med anknytning till aktuell bransch.

Examinationsformer

Tentamen och Inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och övningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VE5
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:33%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Ansök

Ansök på Antagning.se