Kursplan

Kursplan: Industriell ekonomi - Tilläggskurs: branschanpassat projektarbete

Kurskod: IE1054
Poäng: 0,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Industriell ekonomi (IEA)
Ämnesgrupp: Industriell ekonomi och organisation
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Industriell ekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2011-12-08.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2011-12-08.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten ha förmåga att genom att tillämpa en kalkylmodell lösa ett branschanpassat industriellt problem.

Innehåll

Branschanpassat projektarbete baserat på den huvudkurs denna kurs ges i anslutning till.

Examinationsformer

Skriftlig redovisning

Arbetsformer

Grupparbete och handledning

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Denna kurs kan utgöra tillägg till följande kurser:

  • IE1026 Industriell Ekonomi 5hp (eller motsvarande)
  • IE1028 Kalkylering för energitekniker 4hp (eller motsvarande)
  • IE1037 Logistik & Industriell Ekonomi 9hp (eller motsvarande)
  • IE1041 Industriell Ekonomi och kalkylering 7,5hp (eller motsvarande)
  • IE1052 Industriell Ekonomi och kalkylering 6hp (eller motsvarande)

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur