Kursplan

Kursplan: Idrott och medier

Kurskod: IH1091
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Idrotts- och hälsovetenskap (IDA)
Ämnesgrupp: Idrott/idrottsvetenskap
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Idrotts- och hälsovetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2014-03-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-03-03.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Studenten ska efter genomförd kurs kunna:

  • redogöra för idrottsjournalistikens utveckling
  • redogöra för idrottskommunikationsteorier och kommunikationsprocesser
  • beskriva idrottens roll i medierna
  • praktiskt genomföra och skriftligen redogöra för olika uppgifter relaterade till arbetet som idrottsinformatör och medieansvarig
  • genomföra och redogöra för mediestrategisk planering.

Innehåll

Kursen omfattar såväl teoretisk som tillämpad strategisk medieplanering för både traditionella och nya medier. Kursen innehåller även idrottsmediehistoria, idrottsjournalistikens utveckling, vilken position som idrotten har i medierna, genomgång av medierad kommunikation och olika medieorganisationer.

Examinationsformer

Examinationen sker genom tre examinerande seminarier, en workshop och en skriftlig hemtentamen.

Arbetsformer

Studenten bearbetar kursinnehållet genom föreläsningar, en workshop och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Seminarier och hemtentamen, 7,5 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen motsvarar IH1072.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VG2
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Ansök

Ansök på Antagning.se