Kursplan

Kursplan: Java - Grafiska användargränssnitt med Swing

Kurskod: IK1004
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Informatik (IKA)
Ämnesgrupp: Informatik/Data- och systemvetenskap
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Informatik1
Mikrodataanalys2
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
2G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2006-10-24.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2007-07-01.
Reviderad:
Reviderad 2010-08-25.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2010-08-25.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna göra ett händelsestyrt program med ett grafiskt användargränssnitt där en användare kan lägga till, ta bort, ändra, söka och lista data från olika typer av datakällor.
Studenten skall kunna använda ett flertal av Swingkomponenterna ur Java’s API.
Studenten kan utföra en objektorienterad analys och design på ett givet programmeringsproblem. Studenten kan definiera vanliga begrepp inom objektorienterad programmering.

Innehåll

Kursen behandlar följande områden:

 • Skapa grafiska användargränssnitt med hjälp av ett urval av Swing komponenter från Java’s API.
 • Hur man läser från och skriver till textfiler eller andra datakällor.
 • Felhantering.
 • Systemutvecklingsmodeller.
 • Objektorienterad analys och design.
 • UML.
 • Inkapsling, arv och polymorfism.

Examinationsformer

Kursen examineras genom skriftlig tentamen (3 hp) och laborationer (4.5 hp)

Arbetsformer

Studenten deltar i föreläsningar och laborationer.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
För att erhålla betyget VG krävs betyget VG på den skriftliga tentamen. Laborationer betygsätts i betygsskalan U - G.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Introduktion till Javaprogrammering 7,5 hp eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Motsvarar tidigare kurs, Objektorienterad programutveckling I 5,0, IKA049

Summary in English

Litteratur

 • Deitel, P. J., Deitel, H. M.. (2009) Java : how to program. 8 uppl. Upper Saddle River, N.J. : Pearson Education. (1506 s). ISBN 978-0-13-136483-7
  Övrigt: Alt. ISBN-13: 9780131364837 eller senaste upplaga
 • O‘Docherty, Mike. (2005) Object-oriented analysis and design : understanding system development with UML 2.0. Chichester : John Wiley. (559 s). ISBN 0-470-09240-8
  Övrigt: Eller senaste upplaga

Referenslitteratur

 • Walrath, Kathy. (2004) The JFC Swing tutorial : a guide to constructing GUIs. 2 uppl. Boston, MA : Addison-Wesley. (800 s).
  Övrigt: Eller senaste upplaga.

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VCR
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Introduktion till Javaprogrammering 7,5 hp eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se