Kursplan

Kursplan: Design av webbapplikationer

Kurskod: IK1005
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Informatik (IKA)
Ämnesgrupp: Informatik/Data- och systemvetenskap
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Informatik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2006-11-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2007-07-01.
Reviderad:
Reviderad 2010-04-23.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2010-04-23.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna göra en webbapplikation anpassad för olika målgrupper med programmeringstekniker för både klient- och serversidan. Studenten skall ha en förståelse för och kunna använda olika tekniker för att leverera interaktivt och dynamiskt innehåll till klienten. Studenten ska ha en förståelse för hur webbplatsens användbarhet påverkas av både dess innehållmässiga- och navigeringmässiga struktur och layout.

Innehåll

Kursen behandlar följande områden.

 • JavaScript, DOM och AJAX.
 • PHP.
 • XML.
 • Layout och design för navigering och innehåll.
 • Utvecklingsverktyg för att kunna skapa webbapplikationer.

Examinationsformer

Kursen examineras genom skriftlig tentamen (3,5 högskolepoäng) och laborationer (4,0 högskolepoäng).

Arbetsformer

Studenten deltar i föreläsningar och laborationer.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
För att erhålla betyget VG krävs betyget VG på den skriftliga tentamen. För laborationer används betyg G eller U.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Internet och WWW I och Introduktion till Javaprogrammering eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter kursen Internet och WWW II

Summary in English

Litteratur

 • Krug Steve. Don´t make me think. 2 uppl. New Riders. (201 s).
  Anmärkning: eller senaste upplaga.
 • Nicholas C. Zakas. (2005) Professional Javascript for Web developers. Indianapolis : Wiley. (646 s). ISBN 0-7645-7908-8
  Anmärkning: eller senaste upplaga
 • Sanjay J. Koyani, Bailey Robert W m fl. Researched based webdesign and usability guidelines. (267 s). http://usability.gov/pdfs/guidelines_book.pdf
 • Vikram Vaswani. (2007) PHP Programming Solutions. McGraw-Hill Osborne. (578 s). ISBN 9780071487450

Referenslitteratur

 • Fleming, Jennifer. (1999) Web navigation : designing the user experience. O‘Reilly, Sebastopol. (253 s). ISBN 1-56592-351-0