Kursplan

Kursplan: Applikationsutveckling för mobila Android-enheter

Kurskod: IK1058
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Informatik (IKA)
Ämnesgrupp: Informatik/Data- och systemvetenskap
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Informatik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2011-06-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2011-06-16.
Reviderad:
Reviderad 2013-10-27.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2013-10-27.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter slutförd kurs skall studenten:

 • Ha förvärvat kunskaper och färdigheter i att utveckla applikationer för Android mobiltelefoner.
 • Kunna utveckla applikationer, säkerställa driftskompatibilitet, välja lösningar för vanligt förekommande problem och förhindra fallgropar i programutvecklingen
 • Kunna implementering av trådar, tjänster, mottagare och andra bakgrundsprocesser
 • Kunna skapa grafiska användargränssnittskomponenter med tillhörande händelsehantering och organisera layouter och vyer
 • Kunna skapa informations- och varningsmeddelanden till användaren
 • Kunna hantera händelser som uppstår via interaktion från användaren eller av timers
 • Kunna interagera med andra mobila enheter via SMS, HTTP (webbsurfning)
 • Kunna lagra data permanent med SQLite och andra alternativa lösningar
 • Kunna använda sig av lokaliseringsuppgifter via GPS
 • Kunna använda sig av kartbaserade tjänster

Innehåll

Kursen introducerar Androidplattformen och andra mobila plattformar samt hur man installerar och konfigurerar utvecklingsmiljön för Android, hur trådar, tjänster, mottagare och andra bakgrundsprocesser implementeras och hur grafiska användargränssnitt skapas. Därefter behandlas sk händelsehantering, som uppstår bl.a.genom interaktion från användaren, då denne t ex pekar och drar via displayberöring. Vidare behandlar kursen hur interaktion med andra mobila enheter via SMS resp. HTTP (webbsurfning) kan förverkligas och hur data lagras permanent med SQLite i Androidenheten och andra alternativa lösningar. Vidare behandlas hur man kommer åt lokaliseringsdata via GPS och hur kartbaserade tjänster kan användas.

Examinationsformer

Kursen är indelad i fem delmoment. Separat skriftlig och muntlig examination av respektive delmoment (1,5 hp, betygsskala U-VG). Resultatrapportering sker efter varje delmoment.

Arbetsformer

Kursen erbjuds som distanskurs i sin helhet, inklusive examinationer. Studenten förväntas förvärva kunskaper och färdigheter främst via självstudier. Grundmaterialet för dessa självstudier utgörs av distansföreläsningar, kurslitteraturen, inlämningsuppgifter och övningsuppgifter.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att kunna erhålla VG i respektive delmoment krävs att alla svar inlämnas inom stipulerad tidsram och på angiven plats.

För att kunna erhålla VG som slutbetyg på hela kursen krävs VG i minst fyra stycken delmoment.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Programutveckling - Grunder 7,5 hp grundnivå 1 eller Introduktion till programmering, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Då Android-applikationer skrivs i Java förutsätts att studenten har grundläggande kunskaper och färdigheter i Java innan kursens start.

Antal examinationer per delmoment är maximerat till fem.

En dator med Windows 7 (eller Win XP) och Internet bredbandsuppkoppling om minst 2Mbit/s krävs för studierna. Andra operativsystem accepteras, men ingen support ges på sådana. Vidare krävs en webbkamera och ett headset eller en mikrofon.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VHS
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:Löpande antagning
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:Individuell start
Studietakt:25%, Individuell takt medges
Studieort:Flexibel (Borlänge)
Språk:Svenska
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Programutveckling - Grunder 7,5 hp grundnivå 1 eller Introduktion till programmering, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:0

Ansök

Ansök på Antagning.se