Kursplan

Kursplan: Grundkurs i eHandel

Kurskod: IK1081
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Informatik (IKA)
Ämnesgrupp: Informatik/Data- och systemvetenskap
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Informatik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2016-03-24.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-06-22.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

  • Redogöra för eHandelslösningar utifrån grundläggande riktlinjer för webbdesign och funktionalitet.
  • Redogöra för grundläggande begrepp och principer vid utveckling av eHandelslösningar.
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • Utforma en webbsida för ett eHandelsföretag med hjälp av ett CMS system.

Innehåll

Kursen behandlar centrala nyckelområden inom e-handel såsom betalning och logistik, användbarhet, marknadsföring och försäljning, mobil e-handel, tillit och funktionshindersanpassning. Vidare görs ett grupparbete där en prototyp för ett eHandelsföretag utformas med hjälp av ett CMS system.

Examinationsformer

Skapande av en eHandelstjänst och dokumentation i en projektrapport (5,5 hp, U-VG). Skriftlig salstentamen (2 hp, U-VG).

Arbetsformer

Föreläsning, projektarbete med handledning och laboration.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att erhålla VG som slutbetyg på hela kursen krävs VG på både Projektrapporten och tentamen.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Summary in English

After completion of the course the student will be able to:

  • Describe eCommerce solutions based on basic guidelines for website design and functionality.
  • Describe the basic concepts and principles in the development of eCommerce solutions.
  • Develop a business plan for an eCommerce site and create a prototype for this using any free service on the Internet.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VME
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2VMK
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Borlänge)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:0

Ansök

Ansök på Antagning.se