Kursplan

Kursplan: Systemutveckling på Internet/intranet

Kurskod: IK2012
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Informatik (IKA)
Ämnesgrupp: Informatik/Data- och systemvetenskap
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Informatik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2011-11-22.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2011-11-22.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:

 • visa på kunskaper i att metodiskt genomföra ett systemutvecklingsprojekt, däri ingår
  • förmågan att använda en projektstyrningsmodell som stöd för projektarbete
  • visa på förmågan att kunna analysera, strukturera och problematisera ett systemutvecklingsuppdrag
  • förmågan att välja och anpassa en systemutvecklingsmodell för specifikt utvecklingsprojekt
 • tillämpa kunskaper och färdigheter i utveckling av mobila tjänster, däri ingår skapandet av webbapplikationer som använder in-/utgående SMS/MMS, användandet av externa betaltjänster samt lagring av data i olika datakällor.

Innehåll

Tyngdpunkten i kursen kommer att ligga på hur system kan utvecklas som bygger på Internet- och WWW-teknik och som interagerar med olika sätt att lagra information, som databaser och xmlbaserade datakällor. Följande punkter kommer att behandlas:

 • Val av projekt- och systemutvecklingsmodell
 • Design av information för nya typer av klienter som handdatorer och telefoner
 • Interaktion med databaser och xml som datakällor
 • API för användning av SMS och MMS i utveckling av mobila tjänster
 • API för anslutning till betaltjänster (bank och/eller kreditkort)
 • Användarcentrerad systemutveckling

Kursen innehåller en tillämpningsdel som är inriktad på utveckling av en mobil tjänst som använder telefoner och handdatorer som terminaler.

Examinationsformer

Individuellt PM (1,5 hp) och projektuppgift (6 hp)

Arbetsformer

Studenternas arbete tar sin utgångspunkt i och byggs upp från problem eller fenomen/fall/systemutvecklingsuppdrag som är relaterade till kursens mål, och innehåll.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
För att erhålla betyg VG krävs betyget VG på det individuella PM:et. För projektuppgiften används betyg G eller U.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Programmeringskunskaper motsvarande Grundläggande programmering 7,5 hp, Publicering på Internet 7,5 hp, Databaser 7,5 hp, Mobila och distribuerade system 7,5 hp eller motsvarande kunskaper

Övrigt

En dator med motsvarande Windows XP och bredbandsuppkoppling med minst 2Mbit krävs för studierna. Ett headset och s k webbkamera är också ett krav då delar av examinationen sker över internet. Kursen motsvarar IKC012, Systemutveckling på Internet/Intranet.

Summary in English

Litteratur

 • Bestäms i samråd med ansvarig lärare. Beroende av studentens eget metod- och teknikval. Motsvarande 300-500 sidor.

Referenslitteratur