Kursplan

Kursplan: Italienska: Muntlig språkfärdighet I

Kurskod: IT1022
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Italienska (ITA)
Ämnesgrupp: Italienska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2015-02-06.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-02-06.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • kommunicera muntligt i vardagliga sammanhang med ett någorlunda korrekt uttal
  • uttrycka sina åsikter på vardaglig italienska
  • förstå vårdat italienskt talspråk inklusive regionala varianter
  • förstå, diskutera och återberätta innehållet i lästa texter, film och tv-program.

Innehåll

Kursen baseras på utvalda texter, CD, filmer och tv-program där den studerande, genom samtal och diskussioner, skall förbättra sin förmåga att förstå italienska samt uttrycka sig varierat.

Examinationsformer

Examination sker genom fortlöpande bedömning av seminarieverksamheten och inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Undervisningen sker på italienska och består av föreläsningar, seminarier och muntliga övningar.
Den studerande skall dessutom självständigt titta på anvisade filmer och tv-program, samt lyssna på CD och annat ljudmaterial. Undervisning sker på italienska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på samtliga moment.

Betygsrapportering:
Moment 1: Fonetik - 1,5 hp
Moment 2: Aktivt deltagande i seminarier - 4 hp
Moment 3: Inlämningsuppgifter - 2 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Områdesbehörighet 2/A2 eller motsvarande kunskaper.
  • Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.
  • Dispens beviljas från kravet på Engelska B för Grundläggande behörighet.

Övrigt

Ersätter IT1001.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UPB
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Italienska
Undervisningstid:Kväll
Studieform:IT-distans
Studieplatser:30
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2/A2 eller motsvarande kunskaper.
Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.
Dispens beviljas från kravet på Engelska B för Grundläggande behörighet.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:10

Ansök

Ansök på Antagning.se