Kursplan

Kursplan: Italienska: Skriftlig språkfärdighet II

Kurskod: IT1024
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Italienska (ITA)
Ämnesgrupp: Italienska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2015-02-06.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-02-06.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursen syftar till att vidareutveckla förmågan att kommunicera skriftligt på italienska.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • skriva olika texter på vårdad italienska och kunna anpassa språket efter situationen
  • känna till och kunna tillämpa den italienska grammatiken i egen produktion
  • vid översättning av svenska texter till italienska kunna välja för sammanhanget lämpliga ord och använda korrekta grammatiska konstruktioner.

Innehåll

Kursen omfattar en genomgång av den italienska grammatiken med skriftliga tillämpningsövningar av olika slag.

Examinationsformer

Examination sker genom fortlöpande bedömning av seminarieverksamheten, inlämningsuppgifter och två skriftliga slutprov.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs på italienska och ges i seminarieform samt genom individuella samtal med varje enskild student.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på moment 2 och 4.

Betygsrapportering:
Moment 1: Aktivt deltagande i seminarier och inlämningsuppgifter - 1 hp
Moment 2: Skriftligt slutprov i översättning - 2 hp
Moment 3: PM - 2 hp
Moment 4: Skriftligt slutprov i grammatik - 2,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Italienska: Muntlig språkfärdighet I, Italienska: Skriftlig språkfärdighet I. Italienska texter I eller motsvarande.

Övrigt

Ersätter IT1004.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UPJ
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Italienska
Undervisningstid:Kväll
Studieform:IT-distans
Studieplatser:20
Behörighetskrav: [?]Italienska: Muntlig språkfärdighet I, Italienska: Skriftlig språkfärdighet I. Italienska texter I eller motsvarande.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:9

Ansök

Ansök på Antagning.se