Kursplan

Kursplan: Italienska: Skriftlig språkfärdighet I

Kurskod: IT1025
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Italienska (ITA)
Ämnesgrupp: Italienska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2015-02-06.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-02-06.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • beskriva och använda grammatisk terminologi
  • tillämpa det italienska språkets grundläggande formlära i egen produktion och i skriftliga övningar
  • skriva enklare texter på italienska
  • sammanfatta en autentisk text
  • till italienska översätta enklare texter
  • jämföra och fokusera på skillnader eller likheter mellan svenskt och italienskt språkbruk.

Innehåll

Kursen omfattar en systematisk genomgång av den italienska grammatikens huvuddrag med tillämpningsövningar av olika slag. Dessutom förekommer språklig analys i samband med skrivövningar.

Examinationsformer

Examination sker genom fortlöpande bedömning av seminarieverksamheten, inlämningsuppgifter och ett skriftligt slutprov.

Arbetsformer

Undervisningen, som sker på italienska, bedrivs både i föreläsnings- och seminarieform där den studerande förväntas delta aktivt.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på moment 2.

Betygsrapportering:
Moment 1: Aktivt deltagande i seminarier och inlämningsuppgifter - 3 hp
Moment 2: Avslutande skriftligt prov - 4,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Områdesbehörighet 2/A2 eller motsvarande kunskaper.
  • Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.
  • Dispens beviljas från kravet på Engelska B för Grundläggande behörighet.

Övrigt

Ersätter IT1003.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UPC
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Italienska
Undervisningstid:Kväll
Studieform:IT-distans
Studieplatser:30
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2/A2 eller motsvarande kunskaper.
Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.
Dispens beviljas från kravet på Engelska B för Grundläggande behörighet.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:10

Ansök

Ansök på Antagning.se